Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
98
5
Képek lejátszása és törlése
A tárolt képeket és hangfelvételeket védelemmel láthatja el a véletlenszerû törlés 
elkerülésére.
1
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (3Q módban.
Megjelenik a Lejátszás mód palettája.
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (2345) válassza ki 
Z (Protect) (Védelem) opciót.
3
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a [Select image/sound] (Kép/hang 
kiválasztása) vagy az [All Images/Sounds] 
(Minden kép/hang) opciók közötti választásra 
szolgáló képernyõ.
4
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza ki a [Select image/sound] 
(Kép/hang kiválasztása) opciót.
5
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a [Protect this image/sound] (Kép/hang 
védelme) üzenet. Újabb kép vagy hangfájl 
védelméhez a négyirányú vezérlõkapcsolóval 
(45) válassza ki a védeni kívánt képet vagy 
hangot.
6
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza ki a [Protect] (Védelem) pontot.
7
Nyomja meg a 
4 gombot.
A fényképezõgép védelemmel látja el a kiválasztott képet vagy hangfájlt.
Képek és hangfájlok védelme törlés ellen (Protect)
• A védelem feloldásához a 6. lépésben válassza ki az [Unprotect] (Védelem 
feloldása) pontot.
• A lejátszás során a fájlszám alatt a védett képeket és a hangfájlokat a 
jelzés jelöli.
MENU
S l i d e s h o w
S l i d e s h o w
O K
O K
OK
C a n c e l
C a n c e l
1, 2, 4, 6
3, 5, 7
C a n c e l
A l l   I m a g e s / S o u n d s
S e l e c t   i m a g e / s o u n d
OK
O K
O K
P r o t e c t
P r o t e c t   t h i s   i m a g e / s o u n d
P r o t e c t   t h i s   i m a g e / s o u n d
P r o t e c t   t h i s   i m a g e / s o u n d
U n p r o t e c t
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
C a n c e l
C a n c e l
C a n c e l
MENU
OK
O K
O K
O K
e_kb462.book  Page 98  Friday, January 11, 2008  1:50 PM