Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
99
5
Képek lejátszása és törlése
1
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (3Q módban.
Megjelenik a Lejátszás mód palettája.
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (2345) válassza ki 
Z (Protect) (Védelem) opciót.
3
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a [Select image/sound] (Kép/hang 
kiválasztása) vagy az [All Images/Sounds] 
(Minden kép/hang) opciók közötti választásra 
szolgáló képernyõ.
4
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza ki az [All Images/Sounds] 
(Minden kép/hang) pontot.
5
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a [Protect] (Védelem) és az [Unprotect] 
(Védelem feloldása) opciók közötti választásra 
szolgáló képernyõ.
6
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza ki a [Protect] (Védelem) pontot.
7
Nyomja meg a 
4 gombot.
Az összes kép és hangfájl védett lesz.
Minden kép- és hangfájl levédése
A védett képek és hangfájlok az SD memóriakártya és a beépített memória 
formázásakor törlõdnek.
Az összes kép és hangfájl védelmének feloldásához a 6. lépésben válassza 
az [Unprotect] (Védelem feloldása) menüpontot.
MENU
S l i d e s h o w
S l i d e s h o w
O K
O K
OK
C a n c e l
C a n c e l
1, 2, 4, 6
3, 5, 7
OK
O K
O K
C a n c e l
A l l   I m a g e s / S o u n d s
S e l e c t   i m a g e / s o u n d
P r o t e c t   a l l   i m a g e s / s o u n d s
P r o t e c t   a l l   i m a g e s / s o u n d s
C a n c e l
C a n c e l
C a n c e l
MENU
OK
O K
O K
O K
P r o t e c t
U n p r o t e c t
e_kb462.book  Page 99  Friday, January 11, 2008  1:50 PM