Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
9
A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza.
A használati útmutatóban található jelek magyarázata.
A Használati útmutató felépítése
1 Elsõ lépések –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ez a fejezet bemutatja a fényképezõgép megvásárlását követõ tennivalókat a fényképezés 
megkezdése elõtt. Mindenképpen olvassa el és kövesse az itt felsorolt utasításokat.
2 Legegyszerûbb mûveletek ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ebbõl a fejezetbõl megismerheti a fényképezés és a képvisszajátszás legegyszerûbb módját. 
Ha azonnal el szeretné kezdeni a fényképezést vagy a képek visszajátszását, olvassa el ezt 
a fejezetet.
3 Gyakori mûveletek ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ez a fejezet magyarázza el a leggyakrabban alkalmazott mûveleteket, az egyes gombok funkcióját, 
valamint a menük használatát. A részletes leírásokat a megfelelõ alfejezetek tartalmazzák.
4 Fényképezés –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ez a fejezet magyarázza el a különbözõ fényképezési módokat, és a vonatkozó funkciók 
beállításait.
5 Képek lejátszása és törlése –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ez a fejezet bemutatja, hogyan nézhet meg fényképeket és videofelvételeket a fényképezõgépen 
és TV-képernyõn, illetve hogyan törölje a képeket a fényképezõgéprõl.
6 A képek szerkesztése és nyomtatása –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ez a fejezet bemutatja, hogy hogyan szerkesztheti és nyomtathatja ki az elkészült képeket 
a fényképezõgép segítségével. A képek számítógépre való mentésérõl és az ACDSee for 
PENTAX telepítésérõl bõvebben a PC csatlakozási útmutatóban olvashat. A képek számítógépen 
való szerkesztésérõl és az onnan való nyomtatásról bõvebben az ACDSee for PENTAX 
program Súgójában olvashat.
7 Hangfelvétel készítése és lejátszása ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ebbõl a fejezetbõl megtudhatja, hogyan kell hangfelvételt készíteni, valamint lejátszani 
a rögzített hangjegyzeteket.
8 Beállítások –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ez a fejezet tárgyalja a fényképezõgép funkciók beállítását.
9 Függelék ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ez a fejezet a hibakeresési segédletet tartalmazza, és ismerteti a külön megvásárolható 
kiegészítõk listáját.
1
Oldalszám hivatkozás az adott mûvelet magyarázatával kapcsolatban.
Hasznos információt jelöl.
Elõvigyázatosságra hívja fel a figyelmet a fényképezõgép használata közben.
1
3
2
4
5
6
7
8
9
e_kb462.book  Page 9  Friday, January 11, 2008  1:50 PM