Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
109
6
A képek szerkesztése és nyomtatása
A vakus képeken javíthatja a vörös szemeket.
1
Lépjen be a Q módba, majd a négyirányú vezérlõkapcsolóval 
(
45) válassza ki a javítani kívánt képet.
2
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (3).
Megjelenik a Lejátszás mód palettája.
3
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (2345) válassza ki 
Z (Vörös-szem effektus korrekció) opciót.
4
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a kép felülírásának jóváhagyását kérõ 
képernyõ.
5
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza az [Overwrite] (Felülír) vagy 
[Save as] (Mentés másként) parancsot.
Védett kép esetén a jóváhagyási képernyõ nem 
jelenik meg. A fényképezõgép automatikusan 
új fájlnévvel menti el a képet.
6
Nyomja meg a 
4 gombot.
A szerkesztett kép az eredetinek megfelelõ rögzített képpont számmal 
és képminõséggel kerül mentésre.
Vörös-szem kompenzáció
• A vörös-szem effektus korrekció nem használható a mozgóképekkel, illetve 
olyan képeken, amelyeken a fényképezõgép nem érzékel vörös-szem 
effektust. A 4. lépésben megjelenik egy hibaüzenet.
• A vörös szem javítás azokon a képeken alkalmazható, amiket ezzel 
a fényképezõgéppel készített. A panorámaképeken és a 16 képes 
sorozatban készített felvételeken ez a funkció nem alkalmazható.
MENU
S l i d e s h o w
S l i d e s h o w
O K
O K
OK
C a n c e l
C a n c e l
1, 2, 3, 5
4, 6
MENU
O v e r w r i t e
S a v e   a s
O v e r w r i t e  
o r i g i n a l   i m a g e ?
O v e r w r i t e  
o r i g i n a l   i m a g e ?
C a n c e l
C a n c e l
OK
O K
O K
e_kb462.book  Page 109  Friday, January 11, 2008  1:50 PM