Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
110
6
A képek szerkesztése és nyomtatása
A nyomtatás elõrendelés beállítása (DPOF)
A DPOF (Digital Print Order Format) a digitális fényképezõgépek által készített 
fényképek nyomtatási elõrendelési adatainak tárolására szolgál. A nyomtatási 
adatok tárolása révén a képek a DPOF szabvány szerint, egy DPOF kompatibilis 
nyomtatón vagy egy kompatíbilis fotólaborban nyomtathatók ki.
A nyomtatási elõrendelés a mozgóképekre és a csak hangfelvétel fájlokra nem 
végezhetõ el.
Állítsa be az alábbiakat minden képhez.
1
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (3Q módban.
Megjelenik a Lejátszás mód palettája.
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (2345) válassza ki 
r (DPOF) opciót.
3
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a [Single Image] (Egy kép) 
és az [All Images] (Minden kép) opciók 
közötti választásra szolgáló képernyõ.
4
A négyirányú vezérlõkapcsolóval 
(
23) válassza ki a [Single Image] 
(Egy kép) opciót.
Képek nyomtatása egyesével
Copies (Másolatok)
A példányszám legfeljebb 99 lehet.
Date (Dátum)
Állítsa be, hogy a dátum látható legyen-e a képen vagy sem.
MENU
S l i d e s h o w
S l i d e s h o w
O K
O K
OK
C a n c e l
C a n c e l
1, 2, 4, 6
3, 5, 8
7
C a n c e l
A l l   I m a g e s
S i n g l e   I m a g e
OK
O K
O K
e_kb462.book  Page 110  Friday, January 11, 2008  1:50 PM