Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
111
6
A képek szerkesztése és nyomtatása
5
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a [DPOF setting for this image] (DPOF 
beállítások a képre) képernyõ. Ha egy másik 
képre is meg szeretne adni DPOF beállításokat, 
a négyirányú vezérlõkapcsolóval (45) válassza 
ki a kívánt képet.
Ha a DPOF beállításokat egy képre már elõzõleg 
elvégezte, akkor az a példányszám és dátum 
beállítás (O vagy P) jelenik majd meg.
6
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) állítsa be a kívánt 
példányszámot.
7
A Zöld gombbal választhat, hogy 
a dátum a képekre kerüljön-e.
O (On) (Be)  :  A dátum a képre kerül.
P
(Off) (Ki)
:  A dátumot nem nyomtatja 
rá a képre.
A DPOF nyomtatási elõrendelés folytatásához 
a négyirányú vezérlõkapcsolóval (45) válasszon 
ki egy másik képet, majd ismételje meg a 6. és 7. 
lépést.
8
Nyomja meg a 
4 gombot.
Az összes kép DPOF beállításai mentésre kerülnek, és a fényképezõgép 
visszatér a DPOF menühöz.
• A nyomtatótól vagy nyomdai eszköztõl függõen elõfordulhat, hogy a képre 
a dátum mégse kerül rá, annak ellenére, hogy a DPOF beállításnál a O 
(On) opciót választotta ki.
• Ha a képen már van dátum (78. o.), akkor ne állítsa a Date pontot O (On) 
állásba a DPOF beállításoknál. Ha bekapcsolja, akkor a dátum kétszer 
jelenhet meg a kinyomtatott képen.
A DPOF beállítás törléséhez állítsa a példányszámot [00] -ra a 6. lépésben, 
majd nyomja meg az 
4 gombot.
C o p i e s
D P O F   s e t t i n g   f o r  
D P O F   s e t t i n g   f o r  
t h i s   i m a g e
t h i s   i m a g e
D P O F   s e t t i n g   f o r  
t h i s   i m a g e
D a t e
D a t e
D a t e
0 0
C a n c e l
C a n c e l
C a n c e l
MENU
OK
O K
O K
O K
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
MENU
C o p i e s
D P O F   s e t t i n g   f o r  
D P O F   s e t t i n g   f o r  
t h i s   i m a g e
t h i s   i m a g e
D P O F   s e t t i n g   f o r  
t h i s   i m a g e
D a t e
D a t e
D a t e
C a n c e l
C a n c e l
C a n c e l
OK
O K
O K
O K
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
0 1
e_kb462.book  Page 111  Friday, January 11, 2008  1:50 PM