Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
112
6
A képek szerkesztése és nyomtatása
Amikor kiválasztja a nyomtatási példányszámot, illetve azt, hogy legyen-e 
a nyomaton a dátum, a fényképezõgép az összes elmentett képre érvényesíti 
azokat.
1
Jelenítse meg a DPOF beállítások képernyõjét Q módban.
Errõl a 1-3. lépésben olvashat 110. o..
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki 
az [All Images] (Minden kép) pontot.
3
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a [DPOF setting for all images] 
(DPOF beállítása minden képhez) üzenet.
4
Adja meg a példányszámot, valamint, 
hogy a dátum megjelenjen-e a képeken 
vagy sem.
A beállítások megadásáról bõvebben a 6. és 7. 
lépésekben a “Képek nyomtatása egyesével” 
(111. o.) oldalon olvashat.
5
Nyomja meg a 
4 gombot.
Az összes kép DPOF beállításai mentésre kerülnek, és a fényképezõgép 
visszatér a lejátszás menühöz.
Az összes kép nyomtatása
• Az DPOF beállításoknál meghatározott példányszám valamennyi képre 
vonatkozik. Nyomtatás elõtt ellenõrizze, hogy a beállított példányszám 
helyes-e.
• Ha a képen már van dátum (78. o.), akkor ne állítsa a Date pontot O (On) 
állásba a DPOF beállításoknál. Ha bekapcsolja, akkor a dátum kétszer 
jelenhet meg a kinyomtatott képen.
Az egyes képek beállításai törlõdnek, ha az összes képre megad 
beállításokat.
MENU
S l i d e s h o w
S l i d e s h o w
O K
O K
OK
C a n c e l
C a n c e l
1, 2, 4
1, 3, 5
4
D P O F   s e t t i n g   f o r  
a l l   i m a g e s
D P O F   s e t t i n g   f o r  
a l l   i m a g e s
MENU
C o p i e s
D a t e
0 0
D a t e
D a t e
C a n c e l
C a n c e l
OK
O K
O K
e_kb462.book  Page 112  Friday, January 11, 2008  1:50 PM