Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
113
6
A képek szerkesztése és nyomtatása
Nyomtatás PictBridge használatával
Ha a fényképezõgépet az USB/AV (l-UAV77) kábellel egy PictBridge kompatíbilis 
nyomtatóhoz csatlakoztatja, akkor a képeket közvetlenül a fényképezõgéprõl 
nyomtathatja ki, a számítógép igénybevétele nélkül. 
Csatlakoztassa a fényképezõgépet a nyomtatóhoz, majd válassza ki a nyomtatni 
kívánt képeket, valamint a példányszámot.
1
Válassza ki a [PictBridge] opciót az [USB Connection] (USB 
csatlakoztatás) beállításnál a [
R Setting] (Beállítás) menüben.
Errõl bõvebben a “Az USB csatlakozási mód megváltoztatása” (128. o.) címû 
fejezetben olvashat.
2
Kapcsolja ki a fényképezõgépet.
3
A fényképezõgépet és a nyomtatót a fényképezõgéphez mellékelt 
USB/AV kábel segítségével csatlakoztassa.
4
Kapcsolja be a nyomtatót.
5
Ha a nyomtató készen áll a nyomatásra, 
kapcsolja be a fényképezõgépet is.
Megjelenik a nyomtatási mód kiválasztására 
szolgáló képernyõ.
• Ha a fényképezõgépet nyomtatóhoz csatlakoztatja, használja az opcionális 
K-AC62 AC hálózati adapter készletet. Ha a fényképezõgép és nyomtató 
csatlakoztatása alatt a fényképezõgép akkumulátora lemerül, a képadatok 
megsérülhetnek, és a nyomtató hibásan mûködhet.
• Adatforgalom alatt ne húzza ki az USB/AV kábelt.
• A nyomtató típusától függõen elõfordulhat, hogy a beállítások egy részét 
(például a nyomtatási beállítások és a DPOF beállításokat) a nyomtató 
nem tekinti érvényesnek.
• Ha a kiválasztott másolatok száma meghaladja az 500-at, nyomtatási hiba 
léphet fel.
• Az indexek nyomtatása (több kép nyomtatása egy lapon) nem hajtható végre 
közvetlenül a fényképezõgéprõl. Használjon erre a célra index funkcióval 
rendelkezõ nyomtatót vagy számítógépet.
A fényképezõgép nyomtatóhoz való csatlakoztatása
S i n g l e   I m a g e
S e l e c t   p r i n t i n g   m o d e
S e l e c t   p r i n t i n g   m o d e
A l l   I m a g e s
DPOF A U T O P R I N T
OK
O K
O K
O K
e_kb462.book  Page 113  Friday, January 11, 2008  1:50 PM