Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
115
6
A képek szerkesztése és nyomtatása
9
Használja a négyirányú vezérlõkapcsolót 
(
2345) a papírméret kiválasztásához.
Csak olyan méretet választhat ki, amelyet 
a nyomtató támogat.
10
Nyomja meg a 
4 gombot.
A papírméret beállítása mentésre kerül, és a gép 
visszatér a nyomtatási beállítások képernyõjéhez.
11
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Paper 
Type] (Papír típus) opciót, majd nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsoló (
5) részét.
Megjelenik egy legördülõ menü.
12
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a papír 
típusát, majd nyomja meg a 
4 gombot.
A papír típus beállítása mentésre kerül, és megjelenik a nyomtatási beállítások 
képernyõje. A 11. és a 12. lépésnek megfelelõen állítsa be a [Quality] (Minõség) 
és a [Border Status] (Keretek állapota) opciókat is.
Ha minden nyomathoz a [
_ Setting] (Beállítás) opciót választja, a képek a nyomtató 
beállításai szerint kerülnek kinyomtatásra.
A több E jellel ellátott papír típusok jobb minõségûek.
A több E jellel ellátott képminõség a jobb nyomatminõséget jelzi.
A beállítások meghatározásakor megjelenik a nyomtatási beállításokat módosító 
képernyõ.
13
Nyomja meg a 
3 gombot.
Ismét megjelenik a jóváhagyást kérõ képernyõ.
14
Nyomja meg a 
4 gombot.
A beállítások alapján a kép nyomtatásra kerül.
A nyomtatási mûvelet megszakításához nyomja meg a 
3 gombot.
• Az fõkaocspló kijelzõje világít, ha a fényképezõgép a nyomtatóval kommunikál, 
illetve villog, ha a nyomtatás során a gép valamilyen kártyamûveletet végzett. 
Ne bontsa az USB/AV kábel csatlakozását, amíg a kijelzõ villog.
• Ha a képen már van dátum (78. o.), akkor ne állítsa a Date pontot O (On) 
állásba a DPOF beállításoknál. Ha bekapcsolja, akkor a dátum kétszer 
jelenhet meg a kinyomtatott képen.
Kikapcsoláskor a fényképezõgép a [Paper Size] (Papírméret), a [Paper Type] 
(Papírtípus), a [Quality] (Minõség) és a [Border Status] (Keretek állapota) 
beállításokat visszaállítja az alapértelmezett értékekre.
A kábel és a nyomtató szétkapcsolása 1117. o.
C a n c e l
C a n c e l
MENU
OK
O K
O K
2 L
L
1 0 0 × 1 5 0
A 4
A 3
4 ” × 6 ”
8 ” × 1 0 ”
1 1 ” × 1 7 ”
P a p e r   S i z e
C a r d
P o s t c a r d  
L e t t e r
S e t t i n g
e_kb462.book  Page 115  Friday, January 11, 2008  1:50 PM