Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
121
8
Beállítások
Beállítások
A fényképezõgép beállításai
Formázáskor az SD memória kártyán levõ összes adat letörlõdik.
A beépített memóriában tárolt összes adat törlésre kerül, ha a fényképezõgépben 
nincsen SD memóriakártya.
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Format] 
(Formázás) pontot a [
R
Setting] (Beállítás) menüben.
2
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (5).
Megjelenik a Formázás képernyõ.
3
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza ki a [Format] (Formázás) pontot.
4
Nyomja meg a 
4 gombot.
Elkezdõdik a formázás. A mûvelet befejezése után 
a fényképezõgép visszaáll Felvétel vagy Lejátszás 
módba.
Az SD memóriakártya vagy a beépített memória 
formázása
• Formázás alatt ne vegye ki az SD memóriakártyát, mert a kártya megsérülhet 
és használhatatlanná válhat.
• A formázás törli a védett képeket, illetve valamennyi olyan adatot is, amelyet 
más fényképezõgéppel mentett el a kártyára.
• A nem a fényképezõgépben formázott SD memóriakártyák nem használhatók. 
A formázást a fényképezõgéppel végezze.
MENU
A [R Setting] (Beállítás) menü megjelenítése
3 gomb
4 gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
S e t t i n g
MENU
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
E x i t
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
F o r m a t
A l l   d a t a   d e l e t e d
F o r m a t
C a n c e l
OK
O K
O K
O K
e_kb462.book  Page 121  Friday, January 11, 2008  1:50 PM