Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
122
8
Beállítások
Beállíthatja a gombok használatát jelzõ hangjelzésének hangerejét, 
meghatározhatja a hangjelzések jellegét.
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Sound] 
(Hang) pontot a [
R
Setting] (Beállítás) menüben.
2
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
Megjelenik a hangerõ képernyõ.
3
A négyirányú vezérlõkapcsoló (23) segítségével válassza 
ki a [Volume] (hangerõ) menüpontot.
4
Használja a négyirányú vezérlõkapcsolót (45) a hangerõ 
beállításához.
A kiválasztott hangerõ mentésre kerül.
Az indulási hang, exponálás hangjelzés, mûködtetési hang és az önkioldó hang 
kikapcsolásához a 0 hangerõt válassza ki.
5
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Start-up 
Sound] (Induló hangjelzés) pontot.
6
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (5).
Megjelenik egy legördülõ menü.
A hangjelzés beállítások megváltoztatása
A mûködtetés hangerejének megváltoztatása
A hang típusának megváltoztatása
S e t t i n g
MENU
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
E x i t
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
A [R Setting] (Beállítás) menü megjelenítése
MENU
3 gomb
4 gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
S o u n d
Vo l u m e
1
1
S t a r t - u p   S o u n d
S h u t t e r   S o u n d
O p e r a t i o n   S o u n d
S e l f - t i m e r   S o u n d
1
MENU
e_kb462.book  Page 122  Friday, January 11, 2008  1:50 PM