Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
123
8
Beállítások
7
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [1], [2], 
[3] vagy [Off] (Ki) pontokat és nyomja meg a 
4 gombot.
A kiválasztott hangtípus mentésre kerül.
8
Az 5-7. lépésnek megfelelõen állítsa be a [Shutter Sound] (Zár 
hang) és a [Operation Sound] (Mûködési hang) pontokat is.
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (45) válassza ki a O (On) vagy a P (Off) 
pontot az önkioldó hangjánál.
9
Nyomja meg a 
3 gombot.
A képernyõ visszatér a [
R
 Setting] (Beállítás) menühöz, a megváltoztatott 
beállítással.
e_kb462.book  Page 123  Friday, January 11, 2008  1:50 PM