Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
124
8
Beállítások
A dátum és idõ beállítást megváltoztathatja. Beállíthatja a dátum megjelenítésének 
formátumát is.
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Date Adjust] 
(Dátum beállítás) pontot a [
R
 Setting] (Beállítás) menüben.
2
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
Megjelenik a Dátum beállító képernyõje.
3
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
A keret a [mm/dd/yy] pontot jelöli ki.
Az eredeti vagy az elõzõ beállítástól függõen 
a [dd/mm/yy] (nap/hó/év) vagy az [yy/mm/dd] 
(év/hó/nap) formátum jelenik meg.
4
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
állítsa be a használni kívánt dátum 
formátumot.
Válasszon a [mm/dd/yy] (hó/nap/év), [dd/mm/yy] (nap/hó/év) vagy a [yy/mm/dd] 
(év/hó/nap) beállítások közül.
5
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
A keret a [24h] (24 óra) pontot jelöli ki.
6
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válasszon a [24h] (24 órás kijelzés) vagy 
a [12h] (12 órás kijelzés) beállítások közül.
A dátum és az idõ módosítása
A [R Setting] (Beállítás) menü megjelenítése
MENU
S e t t i n g
MENU
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
E x i t
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
3 gomb
4 gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
D a t e   A d j u s t
MENU
C a n c e l
D a t e   S t y l e
mm dd yy
D a t e
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Ti m e
0 : 0 0
OK
O K
/
/
24h
D a t e   A d j u s t
MENU
C a n c e l
D a t e   S t y l e
mm dd yy
D a t e
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Ti m e
0 : 0 0
OK
O K
/
/
24h
D a t e   A d j u s t
MENU
C a n c e l
D a t e   S t y l e
mm dd yy
D a t e
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Ti m e
0 : 0 0
OK
O K
/
/
24h
e_kb462.book  Page 124  Friday, January 11, 2008  1:50 PM