Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
125
8
Beállítások
7
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (5).
A keret visszatér a [Date Style] (Dátum formátum) pontra.
8
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
3).
A keret a [Date] (Dátum) pontot jelöli ki.
9
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
A keret a 4. lépésben beállított dátum formátumtól 
függõen az alábbi opciók egyikére ugrik.
[mm/dd/yy] esetén: hónap (Például: [01])
[dd/mm/yy] esetén: nap (Például: [01])
[yy/mm/dd] esetén: év (Például: [2008])
Az alábbi mûveletekben és képernyõkön 
példaképpen az [mm/dd/yy] formátum szerepel. 
A mûveletek más formátum kiválasztása esetén is azonosak.
10
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) állítsa be a hónapot.
11
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (5).
A keret a nap beállítási mezõjére ugrik. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) 
módosítsa a napot. A nap megváltoztatását követõen ugyanilyen módon állítsa 
be az évet is.
12
A 7-10. lépéseknek megfelelõen állítsa be az idõt.
Ha a 6. lépésnél a [12h] pontot választotta ki, az am és pm (de. és du.) beállítások 
az idõnek megfelelõen automatikusan változnak.
13
Nyomja meg a 
4 gombot.
A dátum és idõ beállítások mentésre kerülnek.
Ha végzett a beállításokkal, és megnyomja a 
4 gombot, a fényképezõgép 
órája visszaáll 00 másodpercre. A pontos idõ beállításához olyankor nyomja 
meg a 
4 gombot, amikor a pontos idõ jelzése (TV-ben, rádióban stb.) eléri 
a 00 másodpercet.
D a t e   A d j u s t
MENU
C a n c e l
D a t e   S t y l e
mm dd yy
D a t e
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Ti m e
0 : 0 0
OK
O K
/
/
24h
D a t e   A d j u s t
MENU
C a n c e l
D a t e   S t y l e
mm dd yy
D a t e
0 1 / 0 1 / 2008
Ti m e
0 : 0 0
OK
O K
/
/
24h
e_kb462.book  Page 125  Friday, January 11, 2008  1:50 PM