Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
126
8
Beállítások
Beállíthatja, hogy a képernyõn a menük, hibaüzenetek stb. milyen nyelven 
jelenjenek meg.
A választható nyelvek: angol, francia, német, spanyol, portugál, olasz, svéd, 
holland, dán, finn, lengyel, cseh, magyar, török, orosz, thai, koreai, kínai 
(hagyományos és egyszerûsített) és japán.
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a 
[Language/
] (Nyelv) pontot, a [
R
 Setting] (Beállítás) 
menüben.
2
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
Megjelenik a [Language/
] (Nyelv) képernyõ.
3
A négyirányú vezérlõkapcsolóval 
(
2345) válassza ki a használni 
kívánt nyelvet.
4
Nyomja meg a 
4 gombot.
A kiválasztott nyelv beállításra kerül.
A kijelzõ nyelvének megváltoztatása
A [R Setting] (Beállítás) menü megjelenítése
MENU
S e t t i n g
MENU
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
E x i t
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
3 gomb
4 gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
MENU
E n g l i s h
Nederlands
Svenska
I t a l i a n o
D a n s k
Deutsch
P o l s k i
M a g y a r
S u o m i
C a n c e l
OK
O K
e_kb462.book  Page 126  Friday, January 11, 2008  1:50 PM