Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
127
8
Beállítások
A kép mappa nevét módosíthatja a normál névrõl arra a dátumra, amikor a képet 
készítette. Ha a név beállításnál a [Date] (Dátum) pontot választja, akkor 
a fényképezõgép a képeket egy külön mappába menti el azok készítésének 
dátuma szerint.
Folder Name (Mappa neve)
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Folder 
Name] (Mappa név) pontot a [
R
Setting] (Beállítás) menüben.
2
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (5).
Megjelenik egy legördülõ menü.
3
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Standard] 
(Normál) vagy [Date] (Dátum) opciót.
4
Nyomja meg a 
4 gombot.
A fényképezõgép elmenti a mappa név beállítását.
A kép mappa nevének módosítása
Standard (Normál) XXXPENTX (ahol XXX egy háromjegyû mappa sorszám)
Date (Dátum)
XXX_mmdd (háromjegyû mappa sorszám és a hónap/nap)
* xxx_ddmm (3-jegyû mappaszám _nap hónap) — ha a dátum formátum 
beállítása [dd/mm/yy]
A mappák kapacitása maximum 9999 fájl. Mikor a sorszám eléri az 9999-at, 
akkor automatikusan egy új mappa készül.
A [R Setting] (Beállítás) menü megjelenítése
MENU
S e t t i n g
MENU
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
E x i t
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
3 gomb
4 gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
DCIM
100PENTX
101_0325
102_0401
DCIM
100PENTX
101_0325
DCIM
100PENTX
100
100
101
100
101
102
Normál mappa névvel 
készített kép
(Példa: március 25.)
A mappa neve a dátum 
szerint változott
(Példa: március 25.)
A következõ kép 
elkészítésekor
(Példa: április 1.)
e_kb462.book  Page 127  Friday, January 11, 2008  1:50 PM