Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
128
8
Beállítások
Válassza ki a megfelelõ USB csatlakozási módot annak függvényében, hogy 
az USB/AV kábelt számítógéphez vagy PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz 
csatlakoztatja.
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki az 
[USB Connection] (USB csatlakozás) pontot a [
R
 Setting] 
(Beállítás) menüben.
2
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (5).
Megjelenik egy legördülõ menü.
3
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza ki a [PC] (számítógép) vagy 
a [PictBridge] opciót.
[PC]
: Akkor válassza ki ezt az opciót, ha 
képadatokat tölt át számítógépre
[PictBridge] : Akkor válassza ki ezt a pontot, 
ha a fényképezõgépet közvetlenül 
PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz 
csatlakoztatja
4
Nyomja meg a 
4 gombot.
A fényképezõgép elmenti az USB csatlakozás beállítását.
Az USB csatlakozási mód megváltoztatása
A fényképezõgép számítógéphez való csatlakoztatásáról a mellékelt 
CD-ROM-on található “PC Csatlakoztatási Útmutatóban” olvashat.
Ne csatlakoztassa a fényképezõgépet számítógéphez (PC), amíg a [PictBridge] 
USB csatlakozási mód van kiválasztva, illetve ne csatlakoztassa 
a fényképezõgépet nyomtatóhoz, ha a [PC] mód aktív.
A [R Setting] (Beállítás) menü megjelenítése
MENU
S e t t i n g
MENU
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
E x i t
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
3 gomb
4 gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
S e t t i n g
1 / 2
MENU
C a n c e l
OK
O K
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
P C
PictBridge
e_kb462.book  Page 128  Friday, January 11, 2008  1:50 PM