Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
129
8
Beállítások
Ha a fényképezõgépet AV eszközhöz csatlakoztatja, válassza ki 
a megfelelõ videó kimeneti formátumot (NTSC vagy PAL) képek 
készítéséhez és visszajátszásához.
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Video Out] 
(Videó kimenet) pontot a [
R
Setting] (Beállítás) menüben.
2
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (5).
Megjelenik egy legördülõ menü.
3
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza ki az [NTSC] vagy a [PAL] 
szabványt.
A videó kimeneti jel formátumát úgy válassza meg, 
hogy az egyezzen az audio-video eszköz kimeneti 
formátumával.
4
Nyomja meg a 
4 gombot.
A fényképezõgép elmenti a videó kimeneti 
formátum beállítását.
A videó kimeneti formátum változtatása
Országtól vagy régiótól függõen elõfordulhat, hogy a gép nem tudja lejátszani 
hangfájlokat, ha a videó kimeneti formátuma eltér az adott helyen használatostól. 
Ebben az esetben módosítsa a videó kimeneti formátumát.
Képek lejátszása TV-n 193. o.
A [R Setting] (Beállítás) menü megjelenítése
MENU
S e t t i n g
MENU
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
E x i t
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
3 gomb
4 gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
S e t t i n g
2 / 2
MENU
C a n c e l
OK
O K
Vi d e o   O u t
Brightness Level
P o w e r   S a v i n g
A u t o   P o w e r   O f f
G u i d e   D i s p l a y
R e s e t  
5 s e c
3 m i n
N T S C
PA L
e_kb462.book  Page 129  Friday, January 11, 2008  1:50 PM