Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
130
8
Beállítások
A jobb láthatóság érdekében módosíthatja az LCD monitor fényerejét. Ez akkor 
lehet hasznos, ha az LCD-t napfényben vagy más világos helyen nézi.
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki 
a [Brightness Level] (Megvilágítás szintje) pontot 
a [
R
 Setting] (Beállítás) menübõl.
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (45
állítsa be a fényerõsséget.
A következõ beállítás mentésre kerül.
F (Sötét)
G (Normál)
H (Világos)
3
Nyomja meg a 
3 gombot.
A fényképezõgép visszatér Felvétel vagy 
Lejátszás módba.
Az LCD monitor a beállított fényerõvel jelenik meg.
Az LCD monitor fényerejének beállítása
A [R Setting] (Beállítás) menü megjelenítése
MENU
S e t t i n g
MENU
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
E x i t
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
3 gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
S e t t i n g
2 / 2
MENU
E x i t
Vi d e o   O u t
Brightness Level
P o w e r   S a v i n g
A u t o   P o w e r   O f f
G u i d e   D i s p l a y
R e s e t  
N T S C
5 s e c
3 m i n
e_kb462.book  Page 130  Friday, January 11, 2008  1:50 PM