Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
131
8
Beállítások
Energiát takaríthat meg, ha úgy állítja be az LCD monitort, hogy az bizonyos idõ 
után automatikusan kikapcsoljon, ha Ön a fényképezõgéppel nem végez semmilyen 
mûveletet. Az energiatakarékos funkció aktiválódását követõen bármelyik gomb 
megnyomásával visszakapcsolhatja az LCD monitort.
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Power 
Saving] (Energiatakarékos funkció) pontot a [
R
 Setting] (Beállítás) 
menübõl.
2
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
Megjelenik egy legördülõ menü.
3
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válasszon a [2min], [1min], [30sec], 
[15sec], [5sec] vagy az [Off] (Ki) opciók 
közül.
4
Nyomja meg a 
4 gombot.
A fényképezõgép elmenti az energiatakarékos funkció beállítását.
Az energiatakarékos funkció használata
Az energiatakarékos üzemmód a következõ esetekben nem mûködik.
• Amíg a menü látható
• Videó rögzítése alatt
• Lejátszás alatt
• Amíg a fényképezõgép egy nyomtatóhoz van csatlakoztatva
• Amíg a fényképezõgép egy AV eszközhoz van csatlakoztatva
• Amíg a képernyõn egy üzenet látható
• Ha a bekapcsolt fényképezõgéppel 15 másodpercig nem csinál semmit, 
akkor olyankor is bekapcsol az energiatakarékos üzemmód, mikor a [5sec] 
érték van kiválasztva.
A [R Setting] (Beállítás) menü megjelenítése
MENU
S e t t i n g
MENU
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
E x i t
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
3 gomb
4 gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
S e t t i n g
2 / 2
MENU
C a n c e l
OK
O K
Vi d e o   O u t
Brightness Level
P o w e r   S a v i n g
A u t o   P o w e r   O f f
G u i d e   D i s p l a y
R e s e t  
2 m i n
1 m i n
3 0 s e c
1 5 s e c
5 s e c
O f f
e_kb462.book  Page 131  Friday, January 11, 2008  1:50 PM