Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
133
8
Beállítások
Beállíthatja, hogy a Felvétel mód paletta (45. o.) és a Lejátszás mód paletta
(47. o.) valamelyik módjának kiválasztásakor megjelenjen a súgó vagy sem.
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Guide 
Display] (Segéd megjelenítése) pontot a [
R
Setting] (Beállítás) 
menübõl.
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (45
válasszon az 
O (On) vagy (Off) 
beállítások közül.
A következõ beállítás mentésre kerül.
On (Be)
:  Megjelenítés
Off (Ki)
:  Rejtés
3
Nyomja meg a 
3 gombot.
A fényképezõgép visszatér Felvétel vagy 
Lejátszás módba.
A súgó képernyõ beállítása
A [R Setting] (Beállítás) menü megjelenítése
MENU
S e t t i n g
MENU
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
E x i t
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
3 gomb
4 gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
S e t t i n g
MENU
2 / 2
E x i t
Vi d e o   O u t
Brightness Level
P o w e r   S a v i n g
A u t o   P o w e r   O f f
G u i d e   D i s p l a y
R e s e t  
N T S C
5 s e c
3 m i n
e_kb462.book  Page 133  Friday, January 11, 2008  1:50 PM