Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
134
8
Beállítások
A fényképezõgép beállításait visszaállíthatja a gyári alapértelmezésre. 
A visszaállított beállításokról bõvebben az alapértelmezett beállítások 
listájában (“Alapértelmezett beállítások” (p.136)) olvashat.
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Reset] 
(Visszaállítás) pontot a [
R
Setting] (Beállítás) menüben.
2
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (5).
Megjelenik a Reset (Visszaállítás) képernyõ.
3
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza ki a [Reset] (Visszaállítás) 
opciót.
4
Nyomja meg a 
4 gombot.
A beállítások visszatérnek az alapértelmezett 
értékekre.
Visszatérés az alapbeállításokhoz [Reset]
Az [Date Adjust] (dátum beállítás), a [Language/
] (nyelv) és a [Video Out] 
(videó kimenet) beállítást nem lehet visszaállítani alapértelmezett értékre.
A [R Setting] (Beállítás) menü megjelenítése
MENU
S e t t i n g
MENU
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
L a n g u a g e /
F o l d e r   N a m e
U S B   C o n n e c t i o n  
E x i t
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
E n g l i s h
D a t e
P C
3 gomb
4 gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
R e s e t
R e s e t   t o
i n i t i a l   s e t t i n g ?
R e s e t
C a n c e l
OK
O K
e_kb462.book  Page 134  Friday, January 11, 2008  1:50 PM