Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
135
8
Beállítások
Kiválaszthat egy képet, mely a fényképezõgép bekapcsolásakor indulási képként 
jelenik meg.
1
Nyomja meg a Q gombot.
A fényképezõgép Q módba kapcsol.
2
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (3).
Megjelenik a Lejátszás mód palettája.
3
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (2345) válassza ki 
^ bekapcsoláskor megjelenõ képernyõt.
4
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a kép kiválasztása képernyõ.
5
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (45
válassza ki azt a képet, amelyiket 
a fényképezõgép alapképernyõjeként 
szeretne megjeleníteni.
6
Nyomja meg a 
4 gombot.
A fényképezõgép elmenti az indulási képernyõ beállítását.
A bekapcsolási képernyõ megváltoztatása
A panorámaképek és a 16 képes sorozatok nem használhatók induló 
képernyõként.
• Miután beállította az induló képernyõt, az még akkor sem törlõdik, 
ha az eredeti képet törölte, vagy formázta az SD memóriakártyát, 
illetve a beépített memóriát.
• Az induló képernyõ elrejtéséhez válassza ki az [Off] (Ki) opciót.
MENU
S l i d e s h o w
S l i d e s h o w
O K
O K
OK
C a n c e l
C a n c e l
A Lejátszás mód palettájának megjelenítése
2, 3, 5
4, 6
1
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
MENU
C a n c e l
C a n c e l
O K
O K
C a n c e l
OK
O K
e_kb462.book  Page 135  Friday, January 11, 2008  1:50 PM