Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
136
9
Függelék
Függelék
Alapértelmezett beállítások
Az alábbi táblázat az alapértelmezett beállításokat sorolja fel.
A menü opciók alapértelmezett beállításaival kapcsolatos jelölések magyarázatát 
az alábbiakban találja.
Legfrissebb memória beállítás
Igen : Az aktuális beállítás (legfrissebb memória) mentésre kerül, 
és a fényképezõgép kikapcsol.
Nem : A beállítás visszaáll a gyári alapbeállításra, ha a fényképezõgépet 
kikapcsolja.
*
: A beállítás a Memory (Rögzítés) beállításától függ. (79. o.).
: Nem elérhetõ.
Beállítás visszaállítása
Igen : A beállítás a Visszaállítás funkcióval visszatér a gyári alapbeállításra 
(134. o.).
Nem : A beállítás mentésre kerül még a visszaállítás után is.
  [Rec. Mode] (Felvétel mód) menü pontjai
Menüpont
Alapértelmezett beállítás
Legfrissebb 
memória 
beállítás
Beállítás 
visszaállítása
Oldal
Recorded Pixels (Rögzített képpont)
 (3264×2448)
Igen
Igen
62. o.
Quality Level (Minõségi szint)
D (Jobb)
Igen
Igen
64. o.
AF Mode (AF mód)
J (Többszörös)
Igen
Igen
69. o.
Sensitivity (Érzékenység)
Auto
*
Igen
72. o.
EV Compensation (EV kompenzáció)
±0.0
*
Igen
73. o.
Movie 
(Videó)
Recorded Pixels 
(Rögzített képpont)
m (640×480)
Igen
Igen
83. o.
Frame Rate 
(Képfrissítés)
30fps (kép/másodperc)
Igen
Igen
84. o.
Memory 
(Memória)
Flash Mode (Vakumód)
O (On)
Igen
Igen
70. o.
Drive Mode 
(Meghajtási mód)
P (Off)
Igen
Igen
75. o., 
76. o.
Focus Mode 
(Fókusz mód)
P (Off)
Igen
Igen
67. o.
Zoom Position 
(Zoom pozíció)
P (Off)
Igen
Igen
66. o.
Sensitivity 
(Érzékenység)
P (Off)
Igen
Igen
72. o.
EV Compensation 
(EV kompenzáció)
P (Off)
Igen
Igen
73. o.
DISPLAY
P (Off)
Igen
Igen
74. o., 
85. o.
File No. (File sorszám)
O (On)
Igen
Igen
8
M
e_kb462.book  Page 136  Friday, January 11, 2008  1:50 PM