Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
138
9
Függelék
  Gombmûveletek
Menüpont
Funkció
Alapértelmezett 
beállítás
Legfrissebb 
memória 
beállítás
Beállítás 
visszaállítása
Oldal
Q gomb
Mûködési üzemmód
Q mód
Zoom/w/x gomb
Zoom pozíció
Nagy
*
Nem
66. o.
Négyirányú 
vezérlõkapcsoló
2
Meghajtási mód
9 (Normál)
*
Igen
75. o., 
76. o.
3
Felvételkészítési 
üzemmód
b (Automata 
képfelvétel) 
üzemmód
Igen
Igen
45. o.
4
Vakumód
,
 (Automata)
*
Igen
70. o.
5
Fókusz mód
= (Normál)
*
Igen
67. o.
3 gomb
Menü képernyõ
Felvétel mód:
[A Rec. Mode] 
(Felvétel mód) 
menü Lejátszás 
mód:
[B Setting] 
(Beállítás) menü
40.  o.
4/W gomb
Information Display 
(Információs 
képernyõ)
Normál
*
Igen
74. o., 
85. o.
e_kb462.book  Page 138  Friday, January 11, 2008  1:50 PM