Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
141
9
Függelék
Üzenetek
A fényképezõgép használata során az alábbi hibaüzenetek jelenhetnek meg 
az LCD monitoron.
Battery depleted 
(Az akkumulátor lemerült)
Az elemek lemerültek. Cserélje õket újakra. Ha akkumulátort használ, 
akkor töltse fel azokat. (18. o.)
Built-in memory full 
(A belsõ memória megtelt)
Az SD memóriakártya vagy a beépített memória megtelt, és több 
felvétel nem menthetõ.
Helyezzen be új SD memóriakártyát, vagy töröljön régi képeket (22. o., 
94. o.)
Módosítsa a képminõséget és a rögzített képek rögzített képpontjait, 
majd próbálja újra. (100. o.)
Memory card full 
(A memóriakártya megtelt)
Memory card error 
(Memóriakártya hiba)
A felvételkészítés és a lejátszás nem lehetséges, mert valamilyen 
probléma van az SD memóriakártyával. Elõfordulhat, hogy 
számítógéppel használhatja és képeket jeleníthet meg vagy 
másolhat rá a kártyára/-ról.
Card not formatted 
(A kártya nincs formattálva)
A behelyezett SD memóriakártya nincs formázva, vagy a formázás 
egy számítógépen, vagy más eszközön történt, amely nem kompatibilis 
a fényképezõgéppel. Formázza meg az SD memóriakártyát 
a fényképezõgépben. (121. o.)
Card locked 
(A kártya írásvédett)
Az SD memória kártya írásvédelemmel rendelkezik. (24. o.)
Compression Error 
(Tömörítési hiba)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a képek tömörítése nem sikerült. 
Módosítsa a képminõséget, a méretet és készítse el vagy mentse 
el újra a felvételt.
No Image/Sound 
(Nincs kép/hang)
Az SD memóriakártyán nincs kép- és hangfelvétel.
Deleting (Törlés)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a fényképezõgép töröl egy képet 
vagy egy hangfájlt.
Camera cannot play this 
image and sound 
(A fényképezõgép nem 
tudja visszajátszani ezt 
a képet és hangot)
Olyan formátumú képet kíván megtekinteni, vagy hangfelvételt 
visszajátszani, amit a fényképezõgép nem támogat. Lehet, hogy 
más típusú fényképezõgépen, vagy egy számítógépen a kép vagy 
hang lejátszható.
Image folder could not be 
created (Nem lehet 
képmappát létrehozni)
A legnagyobb sorszámú (999) mappában a legnagyobb fájlsorszám 
(9999) is foglalt, több kép nem menthetõ. Helyezzen be egy új SD 
memóriakártyát, vagy formázza újra a meglevõ kártyát. (121. o.)
Protected (Védett)
The image or sound file you are trying to delete is protected.
(A kép- vagy hangfájl, amit törölni szeretne, védett.)
Data being recorded 
(Adatrögzítés folyamatban)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha Q üzemmódba próbál váltani, 
miközben egy kép rögzítése van folyamatban, vagy a védelmi, illetve 
a DPOF beállítások módosultak. Az üzenet a kép rögzítése és 
a beállítás módosítása után eltûnik.
Data being processed 
(Adatfeldolgozás 
folyamatban)
Ez az üzenet olyankor jelenik meg, amikor a fényképezõgépnek 
egy kép megjelenítésére több mint öt másodpercre van szüksége 
a képfeldolgozás miatt, vagy mert folyamatban az SD memóriakártya 
vagy a beépített memória formázása.
e_kb462.book  Page 141  Friday, January 11, 2008  1:50 PM