Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
142
9
Függelék
A PictBridge funkció használata során az alábbi hibaüzenetek jelenhetnek meg 
az LCD monitoron.
Green mode must be 
canceled to use this function. 
(Ennek a funkciónak 
a használatához ki kell lépnie 
a Zöld módból)
Ez a funkció 
 
módban (Zöld mód) nem érhetõ el. Nyomja meg 
a Zöld gombot a 
 mód kikapcsolásához. (48. o.)
No image to be processed 
(Nincs feldolgozható kép)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha nincs elérhetõ kép/hang fájl.
This image/sound cannot be 
processed (Ez a kép/hang 
nem dolgozható fel)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha olyan fájlt próbál meg 
szerkeszteni, amit nem lehet feldolgozni.
No card int he camera 
(A fényképezõgépben 
nincs kártya)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az [Image/Sound Copy] 
(Kép/hang másolása) pontot olyankor választja ki, mikor nincs 
SD memóriakártya a fényképezõgépben.
The card memory is not 
enough to copy images/
sounds (A kártyán nincs 
elég hely a kép/hang 
másolásához)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az SD memóriakártyán/beépített 
memóriában nincs elég hely a képek/hangok másolásához. 
Tegyen be egy új SD memóriakártyát, vagy törölje a felesleges 
képeket. (22. o., 94. o.)
The built-in memory is not 
enough to copy images/
sounds (A belsõ memóriában 
nincs elég hely a kép/hang 
másolásához)
Cannot process correctly 
(Nem dolgozható fel 
megfelelõen)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a vörös-szem javítást nem sikerül 
megfelelõen.
No paper in the printer 
(Nincs papír a nyomtatóban)
A nyomtatóban nincs papír.
No ink in the printer (Nincs 
tinta a nyomtatóban)
A nyomtatóban nincs festék.
Printer error (Nyomtató hiba) A nyomtató hibát jelzett.
Data error (Adathiba)
A nyomtató adathibát jelzett.
Paper stuck in the printer 
(A papír beragadt 
a nyomtatóba)
A papír beszorult a nyomtatóba.
e_kb462.book  Page 142  Friday, January 11, 2008  1:50 PM