Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
143
9
Függelék
Hibaelhárítás
Probléma
Ok
Megoldás
A fényképezõgép 
nem kapcsolódik be
Az elemek nincsenek 
betéve
Ellenõrizze, hogy van-e elem a gépben. 
Ha nincs, tegye be az elemeket.
Az elemek/akkumulátorok 
helyesen vannak betéve
Ellenõrizze az elemek polaritását.
Vegye ki az elemeket és tegye be azokat 
az elemkamrában levõ +- szimbólumnak 
megfelelõen. (18. o.)
Az elemek lemerültek
Tegyen be új elemeket, vagy használjon AC 
hálózati adaptert.
Nem jelenik meg kép 
az LCD monitoron.
A fényképezõgép 
a számítógéphez van 
csatlakoztatva
Mikor a digitális fényképezõgépet 
számítógéphez csatlakoztatja, az LCD monitor 
kikapcsol.
A fényképezõgép AV 
eszközhöz van 
csatlakoztatva
Ha a fényképezõgépet AV készülékhez 
kapcsolja, az LCD monitor kikapcsol.
Az LCD monitor 
nehezen látható.
Az LCD monitor fényereje 
túl sötétre van állítva
Állítsa be a fényerõt [R Setting] (Beállítás) 
menü [Brightness Level] (Fényerõ szint) 
pontjában. (130. o.)
Az Energiatakarékos 
funkció be van kapcsolva
Ha az Energiatakarékos funkció be van kapcsolva, 
akkor az LCD háttérvilágítása egy idõ után 
lekapcsol. Nyomjon meg egy gombot a normál 
fényerõ visszaállításához.
Válassza a [Off] (Ki) értéket a [R Setting] 
(Beállítás) menü [Power Saving] 
(Energiagazdálkodás) pontjában az 
Energiatakarékos funkció kikapcsolásához. 
(131. o.)
A fényképezõgép 
nem exponál
A vaku töltõdik
A vaku töltése alatt nem lehet felvételeket 
készíteni. Várja meg, amíg a vaku feltölt.
Nincs szabad hely a SD 
memóriakártyán, illetve 
a beépített memóriában
Tegyen be olyan SD memóriakártyát, amin még 
van hely, vagy törölje a felesleges képeket. 
(22. o., 94. o.)
Felvétel
Várjon, amíg a kép rögzítése befejezõdik.
Az SD memóriakártyára 
rögzített képek, 
mozgóképek és 
hangfelvételek száma 
elérte az 10000-et
Helyezzen be új SD memóriakártyát, vagy 
törölje a felesleges képeket. 
A kép sötét
A tárgy sötét környezetben 
túl messze van, mint 
például éjszakai felvételnél
A kép sötét lesz, ha a téma túl messze van. 
Próbáljon meg a megadott vaku hatótávolságon 
belül fényképezni.
e_kb462.book  Page 143  Friday, January 11, 2008  1:50 PM