Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
149
9
Függelék
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 
Minden hivatalos márkaképviselet által forgalmazott PENTAX fényképezõgép a vásárlás napjától 
számítva tizenkét hónapig garanciális anyaghibák, és hibás összeszerelésbõl eredõ 
mûködésképtelenség esetére. Az ingyenes szervízelés és alkatrész csere ez idõ alatt abban 
az esetben lehetséges, ha a berendezésen nem található fizikai behatás nyoma, homok vagy 
folyadék nyomok, nem megfelelõ kezelés nyoma, felnyitás nyoma, elemekbõl eredõ illetve 
vegyi jellegû korrózió, a használati útmutatóban foglaltaktól eltérõ alkalmazás nyomai vagy 
egy nem hivatalos márkaszerviz által elvégzett javítások következményei. A gyártó vagy annak 
felhatalmazott képviselõje nem köteles semmilyen olyan javítást vagy módosítást elvégezni, 
amelyre írásban nem kötelezte magát, illetve nem téríti meg a berendezés késleltetett vagy 
helytelen mûködésébõl adódó közvetett károkat akkor sem, ha azok gyártási, vagy anyaghibából 
keletkeztek. Másként fogalmazva a gyártó, vagy annak képviselõjének garancia felelõssége 
csak a hibás alkatrészek kicserélésére terjed ki. A nem hivatalos PENTAX szervizek által 
végzett javításokért térítés nem jár.
Javíttatás a garanciaidõn (12 hónap) belül
Amennyiben bármelyik PENTAX készülék a 12 hónapos garanciaidõn belül meghibásodik, juttassa 
vissza abba a márkaképviseletbe, ahol a készüléket vásárolta, vagy a gyártóhoz. Amennyiben 
nincs gyártói márkaképviselet hazájában, küldje a gépet a gyártóhoz saját költségére. Ebben az 
esetben a javítási idõ hosszabb ideig is eltarthat, mivel a megjavított készülék bonyolult 
vámügyintézésen esik át. Amennyiben a termék a garanciális idõn belül romlik el minden 
javításra és alkatrészcserére ingyenes és a mûködõképes készüléket a szerviz visszaküldi 
Önnek a javítás befejeztével. A nem garanciális javítások kategóriájába tartozó készülékek 
javítása esetén a gyártó vagy a márkaképviselet szervizelési költségei és a felmerülõ szállítási 
költségek a készülék tulajdonosát terhelik. Amennyiben a PENTAX terméket külföldön vásárolta 
és hazájában kívánja a garanciális idõn belül javíttatni, a javítással járó költségeket fedezheti 
a hazájában mûködõ gyártó/ márkaképviselõ. Mindezektõl függetlenül Ön visszajuttatja a 
gyártóhoz a megvásárolt PENTAX készüléket. Az érvényes eljárásoknak illetve a garanciális 
szerzõdésnek megfelelõen ingyenes szervizt biztosítunk számára. A szállítási költségek illetve 
a vámeljárásokkal kapcsolatos kiadások a terméket beküldõ személyt terhelik. A vásárlás 
dátumát igazoló blokkot legalább egy évig õrizze meg. Mielõtt postára adná az elromlott készüléket, 
gyõzõdjön meg arról, hogy a címzett a gyártó egyik márkaképviselete vagy hivatalos 
márkaszervize, ha nem közvetlenül a gyártóhoz küldi. Minden esetben érdeklõdjön a szerviz 
költségek iránt, és csak akkor rendelje meg a szervizszolgáltatást, amennyiben elfogadja 
annak díját.
e_kb462.book  Page 149  Friday, January 11, 2008  1:50 PM