Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
150
9
Függelék
• Ez a garancia szerzõdés nem sérti a vásárlók törvényes jogait.
• A helyi garancia-feltételekre (melyek egyes országokban változhatnak) vonatkozó 
információhoz a PENTAX képviseleteknél juthat hozzá. Ezért javasoljuk, hogy a készülék 
megvásárlásakor vizsgálja meg a garancialevelet, vagy forduljon az országában 
levõ PENTAX képviselethez további információért.
A CE jelzés az Európai Unió követelményeinek való megfelelést jelöli.
e_kb462.book  Page 150  Friday, January 11, 2008  1:50 PM