Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
151
9
Függelék
Megjegyzések a termék újrahasznosításával kapcsolatban
1. Az Európai Unióban
Ha az Ön termékén ez a jel található, azt jelenti, hogy az eldobni 
kívánt elektromos/elektronikus terméket ne dobja a háztartási hulladék 
közé. Ezeket a termékeket a speciális gyûjtõhelyeken adja le.
A használt elektromos/elektronikus termékeket külön, a jogi 
szabályozásnak megfelelõen kell kezelni, az újrahasznosítási 
szabályoknak megfelelõen.
A tagállamok ratifikálása után az EU tagállamokban a használt 
elektromos/elektronikus termékeket a kijelölt gyûjtõhelyeken adhatja 
le, költségtérítés nélkül*. Egyes országokban a helyi viszonteladók 
is visszaveszik a termékeket, amennyiben a leadott termékhez 
hasonló új terméket vásárol.
*Errõl bõvebben a helyi önkormányzaton érdeklõdhet.
Amennyiben a terméket az elõírásoknak megfelelõen szelektív 
gyûjtõhelyen adja le, biztos lehet benne, hogy a terméket alávetik 
a megfelelõ kezeléseknek, valamint újrahasznosítják, így elkerülhetõk 
a környezetet és az egészséget érõ káros hatások, amelyek a nem 
megfelelõ hulladékkezelésbõl származhatnak.
2. Az EU országain kívül
Amennyiben a terméket ki szeretné dobni, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a helyi önkormányzattal, ahol a megfelelõ hulladékkezelési 
eljárásokról értesülhet.
Svájcban: A használt elektromos/elektronikus termékeket ingyen 
leadhatja a viszonteladónál, még akkor is, ha nem vásárol új terméket. 
A további gyûjtõhelyek listáját a www.swico.ch vagy www.sens.ch 
oldalakon találja.
e_kb462.book  Page 151  Friday, January 11, 2008  1:50 PM