Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
17
1
Elsõ lépések
A hordszíj felfûzése
Fûzze fel a fényképezõgéphez mellékelt hordszíjat (O-ST62).
1
A szíj keskenyebbik végét bújtassa át a hordszíj tartófülön.
2
A másik végét húzza át a hurkon és húzza azt szorosra.
1
2
e_kb462.book  Page 17  Friday, January 11, 2008  1:50 PM