Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
Köszönjük, hogy ezt a PENTAX digitális fényképezõgépet választotta.
Kérjük, a fényképezõgép használata elõtt, a gép biztonságos kezelése, valamint a gép funkcióinak 
és jellemzõinek minél jobb kihasználása érdekében olvassa el a használati útmutatót. 
Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót, mivel hasznos lehet még a fényképezõgép jellemzõinek 
további megértéséhez.
A szerzõi jogvédelemrõl
A szerzõi jogvédelemrõl szóló törvény értelmében a nem magáncélra készült képek - így ezzel 
a PENTAX digitális fényképezõgéppel készített képek is — csak a szerzõ hozzájárulásával 
használhatók fel. Vigyázzon, mivel vannak olyan különleges esetek, amikor még a személyes használatra 
készülõ képek felvétele is korlátozott, pl. különféle bemutatókon, elõadásokon, vagy kivetítés esetén. 
A szerzõi joggal készült képek is csak a szerzõi jogvédelem keretén belül, a szerzõi jogvédelemrõl 
szóló törvénynek megfelelõen kezelhetõk, ezért ilyen esetekben ezt külön figyelembe kell venni.
A védjegyekrõl
• A PENTAX és az Optio a PENTAX Corporation védjegyei.
• Az 
SDHC logó egy védjegy.
• Ez a termék támogatja a PRINT Image Matching III-at. A PRINT Image Matching lehetõvé teszi, 
hogy a digitális fényképezõgépek, nyomtatók és szoftverek segítséget nyújtsanak a fotósnak, hogy 
szándékainak megfelelõen élethû képeket készítsen. Egyes funkciók a nem PRINT Image Matching III 
kompatibilis nyomtatókon nem elérhetõek.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Minden jog fenntartva.
A PRINT Image Matching a Seiko Epson Corporation védjegye.
A PRINT Image Matching logó a Seiko Epson Corporation védjegye.
• Minden egyéb márka- vagy terméknév a megfelelõ tulajdonos vállalat védjegye vagy bejegyzett 
védjegye.
A fényképezõgép használójának
• Erõs elektromágneses sugárzást vagy mágneses mezõt keltõ berendezések közelében fennáll 
annak a veszélye, hogy a rögzített adatok kitörlõdnek, illetve a fényképezõgép mûködésében 
zavar keletkezik.
• Az LCD kijelzõben levõ folyadékkristályos panel különösen nagy precizitású technológiával készül. 
Bár a pixelek 99,99 %-ban, vagy még ennél is magasabb arányban mûködnek, elõfordulhat, hogy 
0,01 % vagy ennél kisebb százalékuk mégsem, vagy rosszul mûködik. Ez azonban semmilyen 
hatással nincs a rögzített képekre.
• A használati útmutatóban szereplõ illusztrációk és az LCD monitor kijelzõje az adott terméknél 
eltérhet.
A PictBridge-rõl
A PictBridge lehetõvé teszi a nyomtató és a digitális fényképezõgép összekapcsolását és a fényképek 
közvetlen kinyomtatását egy univerzális digitális képnyomtatási norma szerint. 
Közvetlenül, a fényképezõgéprõl nyomtathatja ki képeit, néhány egyszerû mûvelet segítségével.
A termékregisztrációról
Annak érdekében, hogy a lehetõ legszélesebb körû szolgáltatásokat nyújthassuk Önnek, kérjük, 
regisztráljon a fényképezõgéphez mellékelt CD-ROM-on található formanyomtatványon, vagy 
a PENTAX weboldalán. Köszönjük együttmûködését.
Errõl bõvebben a számítógépes csatlakoztatási útmutatóban (1. oldal jobb alsó sarka) olvashat.
e_kb462.book  Page 0  Friday, January 11, 2008  1:50 PM