Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
18
1
Elsõ lépések
A fényképezõgép áramellátása
Tegye be az elemeket a fényképezõgépbe. Használjon két alkáli, lítium, 
nikkel vagy nikkel mangán ceruzaelemet.
1
Nyissa fel az akkumulátor-/kártyatartó fedelét.
Csúsztassa az akkumulátor-/kártyatartó fedelet a 1 irányba. A fedél a 2 irányba 
automatikusan kinyílik, amint elveszi onnan az ujját.
2
Helyezze be az elemeket. Figyeljen arra, hogy a fényképezõgépen 
lévõ (+) és (—) jelek illeszkedjenek az elemeken lévõ (+) és (—) 
jelekhez.
3
Csukja be az akkumulátor-/kártyatartó fedelét, majd csúsztassa 
azt el a 
1 irányba.
Az akkumulátor behelyezése
• Az alkáli, a lítium és a nikkel mangán ceruzaelemek nem újratölthetõk.
• Ne nyissa ki az elemtartó/kártyatartó fedelét, és ne vegye ki az elemet, 
ha a fényképezõgép be van kapcsolva.
• Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a fényképezõgépet, akkor 
az esetleges szivárgás elkerülése érdekében vegye ki az elemet.
• Ha az elemeket kiveszi a fényképezõgépbõl, majd hosszú idõ elteltével ismét 
visszateszi azokat, megjelenhet a [Battery depleted] (akkumulátor lemerült) 
üzenet. Ez az üzenet a fényképezõgép elsõ használatakor is megjelenhet, 
de ez hibát nem jelez. Kapcsolja ki a fényképezõgépet, várjon egy percet, 
majd kapcsolja vissza az értékek visszaállításához. Ekkor elõfordulhat, hogy 
a dátum és idõ is visszaáll.
• Ügyeljen az elemek megfelelõ behelyezésére. Ha az elemeket fordítva teszi 
be, a készülék elromolhat. Ha az elemek érintkezõi piszkosnak tûnnek, 
akkor behelyezés elõtt törölje meg azokat.
e_kb462.book  Page 18  Friday, January 11, 2008  1:50 PM