Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
20
1
Elsõ lépések
Ha a fényképezõgépet hosszabb ideig szeretné használni, vagy számítógéphez 
szeretné csatlakoztatni, javasolt a K-AC62 (opcionális) hálózati adapterkészlet 
használata.
1
Csatlakoztassa a hálózati adapter DC csatlakozóját 
a fényképezõgép DC bemenetéhez a DC csatlakozóval.
2
Kapcsolja ki a fényképezõgépet és nyissa ki az akkumulátor- /
kártyatartó fedelét.
Csúsztassa az akkumulátor-/kártyatartó fedelet a 1 irányba. A fedél a 2 irányba 
automatikusan kinyílik, amint elveszi onnan az ujját.
3
Helyezze be a DC csatlakozót az akkumulátortartóba, és figyeljen 
arra, hogy a csatlakozón lévõ (+) és (—) érintkezõk megegyezzenek 
az akkumulátortartóban lévõ (+) és (—) jelzésekkel.
4
Nyissa ki a DC csatlakozó fedelét, adja át a DC csatlakozó kábelt 
a nyíláson, majd zárja be az akkumulátortartó/kártyatartó fedelét.
Az akkumulátortartó/kártyatartó fedelét csúsztassa a 1 jelzéssel ellentétes 
irányba. Az akkumulátortartó/kártyatartó fedelét teljesen zárja be.
5
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati adapterhez.
6
Dugja be a hálózati kábelt egy konnektorba.
Az AC adapter használata hálózati áramról
Hálózati tápkábel
DC adapter bemenet
DC csatlakozó
DC csatlakozó
DC kábel fedél
DC csatlakozó kábel
e_kb462.book  Page 20  Friday, January 11, 2008  1:50 PM