Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
21
1
Elsõ lépések
• Mindig kapcsolja ki a fényképezõgépet az AC hálózati adapter csatlakoztatása 
elõtt, illetve a csatlakozás bontásakor.
• Ellenõrizze, megfelelõen csatlakozik-e a hálózati adapter tápkábele, illetve 
a fényképezõgéphez csatlakoztatott kábel. Ha az adatok rögzítése közben 
bármelyik kábel csatlakozása megszakad, akkor az adatok elveszhetnek.
• Az áramütés elkerülése érdekében a hálózati adapter használatakor legyen 
fokozottan körültekintõ. Az adapter használata elõtt olvassa el a 
“A FÉNYKÉPEZÕGÉP BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA” (1. o.) és a “Az AC 
adapterrõl” (3. o.) címû részeket.
• A K-AC62 hálózati adapter használata esetén feltétlenül olvassa el a hálózati 
adapter használati útmutatóját.
e_kb462.book  Page 21  Friday, January 11, 2008  1:50 PM