Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
23
1
Elsõ lépések
1
Nyissa fel az akkumulátor-/kártyatartó fedelét.
Csúsztassa az akkumulátor-/kártyatartó fedelet a 1 irányba. A fedél a 2 irányba 
automatikusan kinyílik, amint elveszi onnan az ujját.
2
Helyezze be az SD memóriakártyát az SD memóriakártya 
foglalatba úgy, hogy a címke az LCD monitor felé nézzen.
Tolja be a kártyát, míg az nem kattan. Ha a kártyát nem tolta be kattanásig, 
elõfordulhat, hogy a képek és a hang rögzítése nem lesz megfelelõ.
3
Csukja be az akkumulátor-/kártyatartó fedelét, majd csúsztassa 
azt el a 
1 irányba.
1
Nyissa fel az akkumulátor-/kártyatartó fedelét.
2
Nyomja be a kártyát az SD memóriakártya foglalatba, hogy 
kilökõdjön.
Húzza ki a kártyát.
Az SD memóriakártya eltávolítása
e_kb462.book  Page 23  Friday, January 11, 2008  1:50 PM