Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
24
1
Elsõ lépések
Figyelmeztetések az SD memóriakártya használatával kapcsolatban
• Az SD memóriakártya speciális írásvédelem-
kapcsolóval rendelkezik. Az írásvédelem 
bekapcsolásával - [LOCK] (Lezár) - a meglevõ 
adatok védelmét az új adatok rögzítésének, 
a meglevõ adatok törlésének és a kártya 
formázásának letiltásával biztosítja.
Ha a kártya írásvédett, akkor az LCD monitoron 
r jel látható
• Ha közvetlenül a fényképezõgép használata után veszi ki a SD memóriakártyát, legyen óvatos, 
mert elõfordulhat, hogy a kártya forró.
• Ne vegye ki az SD memóriakártyát és ne kapcsolja ki a fényképezõgépet, amíg az adatokat 
rögzít a kártyára, onnan képeket vagy hangot játszik le, vagy a fényképezõgépet USB/
AV kábellel számítógéphez csatlakoztatta. A kikapcsolás adatvesztést és a kártya 
meghibásodását okozhatja.
• Ne hajlítsa meg az SD memóriakártyát, és ne tegye ki erõs ütõdésnek. Tartsa távol víztõl 
és magas hõmérséklettõl.
• Formázás alatt ne vegye ki az SD memóriakártyát, mert a kártya megsérülhet 
és használhatatlanná válhat.
• A SD memóriakártya adatai az alábbi esetekben törlõdhetnek. A PENTAX nem vállal 
semmilyen felelõsséget a törölt adatokkal kapcsolatban.
(1) az SD memóriakártya nem megfelelõ kezelése esetén.
(2) ha az SD memóriakártya statikus elektromosságnak vagy elektromos interferenciának 
van kitéve.
(3) ha a kártyát hosszú ideig nem használták.
(4) ha a kártyát kiveszi, vagy ha az elemet kiveszi, miközben az adathozzáférés a kártyán 
folyamatban van.
• A SD memóriakártya élettartama korlátozott. Ha hosszú ideig nem használja, elõfordulhat, 
hogy a kártyán levõ adatok nem olvashatók. A fontos képeket rendszeresen töltse 
át számítógépre.
• Ne használja, vagy tárolja a kártyát olyan helyeken, ahol statikus elektromosságnak vagy 
elektromos interferenciának lehet kitéve.
• Ne használja, vagy tárolja a kártyát közvetlen napfénynél, vagy olyan helyeken, ahol nagy 
hõmérsékletingadozásnak vagy pára lecsapódásnak lehet kitéve.
• Ha lassú rögzítési sebességû SD memóriakártyát használ, a videofelvételek készítése akkor 
is megszakadhat, ha a memóriakártyán még elegendõ hely áll rendelkezésre, illetve 
a felvételkészítés és a visszajátszás sokáig tarthat.
• A kompatibilis SD memóriakártyák listáját megtalálja a PENTAX honlapján.
• Ne felejtse el ezzel a fényképezõgéppel megformázni a más fényképezõgépekben már 
használt kártyákat. A formázásról bõvebben a „Az SD memóriakártya vagy a beépített 
memória formázása” (121. o.) címû fejezetben olvashat.
• Ha szeretné eldobni, elajándékozni vagy eladni az SD memóriakártyáját, elõzõleg töröljön 
róla minden adatot vagy tegye használhatatlanná a kártyát, amennyiben azon bármilyen 
személyes vagy bizalmas adat van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a memóriakártya 
megformázása nem feltétlenül törli az adatokat olyan módon, hogy azokat egy arra alkalmas 
speciális szoftverrel ne lehessen visszaállítani. Az adatok teljes törléséhez speciális 
adatmegsemmisítõ szoftver szükséges. Az SD memóriakártyán tárolt adatok kezelését 
saját felelõsségére végezze.
Írásvédelem
kapcsoló
e_kb462.book  Page 24  Friday, January 11, 2008  1:50 PM