Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
25
1
Elsõ lépések
Válassza ki a [Recorded Pixels] (Rögzített képpontok) és a [Quality Level] (Minõségi 
szint) értékét a kép tervezett felhasználásának megfelelõen.
A [Recorded Pixels] pontban a [8M], [5M], [4M], [3M], [2M], [1024] és [640] értékek 
közül választhat. A [Quality Level] [C (Legjobb)], [D (Jobb)], és [E (Jó)] 
szintek közül választható. Állítsa be ezeket az értékeket a [A Rec. Mode] 
(Felvételi mód) menüben.
A tárolási kapacitás függ a rögzített képpontok számától (felbontás) és a minõségi 
szinttõl (tömörítés). Errõl bõvebb információt az alább megjelölt oldalon lévõ 
táblázatban talál.
Válassza ki a [Recorded Pixels] (Rögzített képpontok) és a [Frame Rate] 
(Képfrissítés) értékét a videó tervezett felhasználásának megfelelõen.
A [Recorded Pixels] pontban [640] vagy [320] értékek közül választhat. A [Quality 
Level] pontban [30fps] (30 kép/mp) vagy [15fps] (15 kép/mp) értékek közül 
választhat. Ezeket a [A Rec. Mode] (Felvételi mód) menü [Movie] (Videó) 
pontjában állíthatja be.
A tárolási kapacitás függ a rögzített képpontok számától és a kiválasztott 
képfrissítéstõl. Errõl bõvebb információt az alább megjelölt oldalon lévõ 
táblázatban talál.
Képtárolási kapacitás
Állóképek méretének 162. o.
Képminõség beállítása 164. o.
Körülbelüli képrögzítési kapacitás és rögzítési idõ (Fénykép) 1145. o.
Videótárolási kapacitás
Mozgóképkészítés beállításainak megadása 183. o.
Videótárolási kapacitás 1146. o.
e_kb462.book  Page 25  Friday, January 11, 2008  1:50 PM