Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
26
1
Elsõ lépések
A fényképezõgép ki- és bekapcsolása
1
Nyomja meg a fõkapcsolót.
Az LCD monitor bekapcsol és az objektív kitolódik. A fényképezõgép A módban 
(Felvételi mód) kapcsol be.
Ha a fényképezõgép bekapcsolása után megjelenik a [Language/
] (Nyelv) 
vagy a [Date Adjust] (Dátum beállítás) képernyõ, akkor kövesse a 28. o. leírt 
utasításokat a nyelv és/vagy a dátum illetve az idõ beállításához.
2
Nyomja meg ismét a fõkapcsolót.
Az LCD monitor kikapcsol, az objektív becsukódik, majd a fényképezõgép 
is kikapcsol.
Bekapcsoláskor a fényképezõgép automatikusan 
ellenõrzi a memóriakártyát. Ha a fényképezõgépben 
nincs memóriakártya, akkor az LCD monitoron 
megjelenik egy 
+ ikon. Ebben az esetben a gép 
a beépített memóriába menti a kép- és hangfájlokat.
Ha az SD memóriakártya írásvédelem kapcsolója 
rögzítve van, a 
r jelzés jelenik meg a a helyett. 
Ha a kapcsoló rögzítve van, a kártyára sem képeket, 
sem hangokat nem lehet rögzíteni.
A fényképezõgép bekapcsolása felvétel módban
A memóriakártya ellenõrzése
Ha a fényképezõgépbõl hosszú ideig kiveszi az elemeket, majd visszahelyezi azokat, 
a fényképezõgép bekapcsolásakor megjelenhet a [Battery depleted] (Akkumulátor lemerült) 
üzenet. Ez a fényképezõgép elsõ használatakor is elõfordulhat, hibát nem jelez. Kapcsolja 
ki a fényképezõgépet, várjon egy percet, majd kapcsolja vissza azt. Ekkor elõfordulhat, 
hogy a dátum és idõ beállítások is törlõdnek. Ezen adatok visszaállításához lapozzon a 29. o. 
fejezethez.
Fõkapcsoló
Q gomb
3 8
3 8
3 8
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
Memória állapota
e_kb462.book  Page 26  Friday, January 11, 2008  1:50 PM