Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
28
1
Elsõ lépések
Kezdõ beállítások
A legelsõ fényképezés megkezdése elõtt állítsa be a nyelvet, a dátumot és az idõt.
A [Language/
] (Nyelv) képernyõ a fényképezõgép elsõ bekapcsolásakor 
megjelenik. Hajtsa végre “A megjelenítés nyelvének kiválasztása” fejezetben 
leírtakat a nyelv, valamint “A dátum és idõ beállítása” (29. o.) fejezetben leírtakat 
a dátum és idõ beállításához.
Menjen a “A dátum és idõ beállítása” (29. o.), ha megjelenik a [Date Adjust] 
(Dátum beállítás) képernyõ.
1
A négyirányú vezérlõkapcsolóval 
(
2345) válassza ki a megfelelõ 
nyelvet.
2
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a 
[
Date Adjust
(Dátum beállítás) 
képernyõje.
Menjen a “Dátum és idõ beállítása” részhez 
a dátum, az idõ és a megjelenítési formátum beállításához.
A megjelenítés nyelvének kiválasztása
Négyirányú 
vezérlõkapcsoló
4 gomb
3 gomb
MENU
E n g l i s h
Nederlands
Svenska
I t a l i a n o
D a n s k
Deutsch
P o l s k i
M a g y a r
S u o m i
C a n c e l
OK
O K
e_kb462.book  Page 28  Friday, January 11, 2008  1:50 PM