Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
29
1
Elsõ lépések
Állítsa be az aktuális dátumot és pontos idõt, és a kijelzési formátumot.
1
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
A keret a [mm/dd/yy] pontot jelöli ki.
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval 
(
23) állítsa be a használni kívánt 
dátum formátumot.
3
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
A keret a [24h] (24 óra) pontot jelöli ki.
4
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válasszon a [24h] (24 órás kijelzés) vagy 
a [12h] (12 órás kijelzés) beállítások közül.
5
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
A keret visszatér a [Date Style] (Dátum formátum) pontra.
6
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
3).
A keret a [Date] (Dátum) pontot jelöli ki.
7
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
A keret a hónapra ugrik.
8
A négyirányú vezérlõkapcsolóval 
(
23) állítsa be a hónapot.
Ugyanígy módosítsa a napot és évet.
Ezután módosítsa az idõt.
Ha a 4. lépésnél a [12h] pontot választotta ki, 
az am és pm (de. és du.) beállítások az idõnek 
megfelelõen automatikusan változnak.
9
Nyomja meg a 
4 gombot.
A fényképezõgép visszatér Felvétel üzemmódba.
A dátum és idõ beállítása
Ha a [Date Adjust] (Dátum beállítás) képernyõn megnyomja a 
3 gombot, 
akkor az elsõdleges beállítások megadása nélkül is elkezdhet fotózni. A [Date 
Adjust] képernyõ azonban a fényképezõgép következõ bekapcsolásakor 
ismét megjelenik.
D a t e   A d j u s t
MENU
C a n c e l
D a t e   S t y l e
mm dd yy
D a t e
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Ti m e
0 : 0 0
OK
O K
/
/
24h
D a t e   A d j u s t
MENU
C a n c e l
D a t e   S t y l e
mm dd yy
D a t e
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Ti m e
0 : 0 0
OK
O K
/
/
24h
D a t e   A d j u s t
MENU
C a n c e l
D a t e   S t y l e
mm dd yy
D a t e
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Ti m e
0 : 0 0
OK
O K
/
/
24h
D a t e   A d j u s t
MENU
C a n c e l
D a t e   S t y l e
mm dd yy
D a t e
0 1 / 0 1 / 2008
Ti m e
0 : 0 0
OK
O K
/
/
24h
e_kb462.book  Page 29  Friday, January 11, 2008  1:50 PM