Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
30
1
Elsõ lépések
• Ha a 9. lépésben megnyomja a 
4 gombot, a fényképezõgép órája 
visszaáll 00 másodpercre. A pontos idõ beállításához olyankor nyomja 
meg a 
4 gombot, amikor a pontos idõ jelzése (TV-ben, rádióban stb.) 
eléri a 00 másodpercet.
• A [Language] (Nyelv), a [Date] (Dátum) és a [Time] (Idõ) beállításai bármikor 
módosíthatók. A [Language] beállításáról bõvebben: 126. o.
A [Date] és a [Time] beállításáról bõvebben: 124. o.
• A videó kimeneti formátuma automatikusan igazodik a kiválasztott nyelvhez. 
Ha szükséges a kimeneti formátum más, mint ami a nyelvhez tartozik, 
akkor módosítsa a formátumot a “A videó kimeneti formátum változtatása” 
(129. o.) részben leírtak szerint.
Nyelv
Videó kimeneti formátum
Angol (English)
NTSC
Francia (
)
PAL
Német (Deutsch)
PAL
Spanyol (
)
PAL
Portugál (
)
PAL
Olasz (Italiano)
PAL
Holland (Nederlands)
PAL
Dán (Dansk)
PAL
Svéd (Svenska)
PAL
Finn (Suomi)
PAL
Lengyel (Polski)
PAL
Cseh (
)
PAL
Magyar
PAL
Török (
)
PAL
Orosz (
)
PAL
Thai (
)
PAL
Koreai (
)
NTSC
(Hagyományos) kínai (
)
PAL
(Egyszerûsített) kínai (
)
PAL
Japán (
)
NTSC
e_kb462.book  Page 30  Friday, January 11, 2008  1:50 PM