Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
31
2
Legegyszerûbb mûveletek
Legegyszerûbb mûveletek
Fényképek készítése
Az alábbiakban a fényképezés normál folyamatáról olvashat. 
A vaku a fényviszonyoktól függõen automatikusan villanhat.
1
Nyomja meg a fõkapcsolót.
A fényképezõgép bekapcsol és készen áll a felvételkészítésre. 
Ebben az útmutatóban ezt nevezzük A módnak (Felvételi mód).
2
Komponálja meg a képeket az LCD monitoron.
A fényképezõgép automatikusan a fókusz keretbe esõ témára állítja az élességet. 
A Zoom gomb használatával módosíthatja a képkivágást.
x
: nagyítja a témát
w
: nagyítja a fényképezõgéppel rögzített terület méretét
3
Nyomja le félig az exponáló gombot.
A fókusz keret színe megmutatja, hogy sikeres 
volt-e az élességállítás.
Zöld
: A téma éles.
Piros
: A téma nem éles.
Tartsa az exponáló gombot félig lenyomva, 
amíg a keret zöldre nem vált.
Exponáló gomb
Zoom gomb
Fõkapcsoló
3 8
3 8
3 8
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
Fókuszkeret
e_kb462.book  Page 31  Friday, January 11, 2008  1:50 PM