Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
34
2
Legegyszerûbb mûveletek
Elforgathatja a megjelenített képet. Ez akkor hasznos, ha álló formátumú képeket 
szeretne megnézni.
1
A felvétel elkészítése után nyomja meg a Q gombot.
A felvétel megjelenik az LCD monitoron.
2
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
3).
Megjelenik a Lejátszás mód palettája.
3
A négyirányú vezérlõkapcsolóval 
(
2345) válassza ki a s (Forgatás) 
opciót, majd nyomja meg a 
4 
gombot.
Megjelenik a forgatás beállítási képernyõje 
(0°, Jobbra 90°, Balra 90° vagy 180°).
4
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (2345) válassza ki a forgatás 
irányát, majd nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik az elforgatott kép.
A megjelenített kép forgatása
A panoráma képeket, a 16 képes sorozatokat és a videókat nem lehet elforgatni.
A védett képek elforgathatók, azonban elforgatott állapotban nem menthetõk el.
i gomb
Négyirányú 
vezérlõkapcsoló
Q gomb
4 gomb
Exponáló gomb
O K
O K
MENU
C a n c e l
C a n c e l
C a n c e l
O K
OK
e_kb462.book  Page 34  Friday, January 11, 2008  1:50 PM