Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
39
3
Gyakori mûveletek
5
Négyirányú vezérlõkapcsoló
(2)
: Lejátssza a mozgóképeket és a hangfájlokat, illetve szünetelteti 
a lejátszást. (91. o., 120. o.)
(3)
: Megjeleníti a Lejátszás mód palettáját. (47. o.)
Megszakítja a mozgókép vagy a hangfájl lejátszását. (91. o., 120. o.)
(45)
: Az egy képes megjelenítés során megjeleníti az elõzõ vagy 
a következõ képet vagy hangfájlt. (33. o.)
képkockánként elõre és visszatekeri, illetve folyamatosan visszatekeri 
a mozgóképet. (91. o.)
Gyorsan elõretekeri, visszatekeri a hangfájlt, illetve a következõ 
indexhez lép a fájlban. (120. o.)
(2345)  :  Elmozgatja a megjelenítési területet a nagyított megjelenítés 
során. (88. o.)
A „kilenc képes” megjelenítés során egy képet, a mappa megjelenítés 
során egy mappát, a naptár megjelenítés során pedig egy dátumot 
választ ki. (86. o., 87. o.)
Elmozgatja a képet a Díszkeret funkció használata során. (107. o.)
6
4/W gomb
Módosítja az LCD monitoron megjelenõ információkat. (85. o.)
Visszatér a nagyított, az elforgatott vagy a „kilenc képes” megjelenítéshez. (86. o., 
88. o.)
A mappák megjelenítése során a kiválasztott mappát „kilenc képes” megjelenítésben 
mutatja. (87. o.)
Naptár megjelenítés közben a kiválasztott dátumnak megfelelõ „egy képes” 
megjelenítésre kapcsol. (87. o.)
7
Zöld/i gomb
Az „egy képes” megjelenítésbõl átkapcsol a Delete (Törlés) képernyõre. (94. o.)
A „kilenc képes” megjelenítésbõl átkapcsol a Select & Delete (Kiválasztás és törlés) 
képernyõre. (95. o.)
A mappa megjelenítésrõl átkapcsol naptár megjelenítésre. (87. o.)
A naptár megjelenítésrõl átkapcsol mappa megjelenítésre. (87. o.)
A megállított képkockát külön képként menti el a 16 képes sorozatban készített 
képek lejátszása közben.
8
3 gomb.
Az egy képes megjelenítés során belép a [
R
Setting] (Beállítás) menübe. (44. o.)
A Lejátszás mód palettájáról az „egy képes” megjelenítés módba kapcsol. (47. o.)
Visszatér a nagyított, az elforgatott vagy a „kilenc képes” megjelenítéshez. (86. o., 
88. o.)
A mappák megjelenítése során a kiválasztott mappát „kilenc képes” megjelenítésben 
mutatja. (87. o.)
Naptár megjelenítés közben „kilenc képes” megjelenítésre kapcsol. (87. o.)
e_kb462.book  Page 39  Friday, January 11, 2008  1:50 PM