Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
40
3
Gyakori mûveletek
A menü használata
Nyomja meg a 
3 gombot, ha az LCD monitoron látni szeretné a menüt.
Nyomja meg a 
3 gombot a A módban a [A Rec.Mode] (Felvétel mód) menü 
megjelenítéséhez.
Nyomja meg a 
3 gombot a Q módban a [R Setting] (Beállítás) menü 
megjelenítéséhez.
A menüket az alábbiak szerint állíthatja be. Az LCD monitor alján megjelenik 
a gomb használati útmutató, amíg a menü beállításait módosítja.
A menük beállítása
MENU
SHUTTER
MENU
MENU
OK
MENU
E x i t
3 8
3 8
3 8
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 0 0
1 00 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
3 8
3 8
3 8
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 0 0
1 00 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
R e c .   M o d e
MENU
E x i t
MENU
1 / 2
R e c .   M o d e
1 / 2
E x i t
S e t t i n g
1 / 2
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
F o l d e r   N a m e
USB Connection 
S e t t i n g
F o r m a t
S o u n d
D a t e   A d j u s t
F o l d e r   N a m e
USB Connection 
Recorded Pixels
Q u a l i t y   L e v e l
A F   M o d e
S e n s i t i v i t y
EV Compensation
M o v i e  
MENU
E x i t
1 / 2
or
,
A u t o
± 0
8
M
A u t o
± 0
Recorded Pixels
Q u a l i t y   L e v e l
A F   M o d e
S e n s i t i v i t y
EV Compensation
M o v i e  
8
M
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
  E n g l i s h
  D a t e
    P C
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
  E n g l i s h
  D a t e
    P C
Ezzel a beállítás 
megtörtént, és a 
fényképezõgép 
visszatér A 
módba
Az exponáló gomb 
félig lenyomása
Felvétel alatt
Lejátszás alatt
Ezzel a beállítás 
megtörtént, és a 
fényképezõgép 
visszatér Q 
módba
e_kb462.book  Page 40  Friday, January 11, 2008  1:50 PM