Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
41
3
Gyakori mûveletek
Pl.) A [Rec.Mode] (Felvétel mód) menüben a [Quality Level] (képminõség) 
beállításához
1
Nyomja meg a 
3 gombot A 
módban.
Megjelenik a [A Rec.Mode] (Felvétel mód) menü.
2
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
3).
A kijelölõ keret a [Recorded Pixels] (Rögzített 
képpontok) pontra ugrik.
3
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
3).
A kijelölõ keret a [Quality Level] (Képminõség) 
pontra ugrik.
4
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
Megjelenik egy legördülõ menü a kiválasztható 
menüpontokkal.
A legördülõ menü csak azokat a menüpontokat 
jeleníti meg, melyeket az aktuális fényképezõgép 
beállításokkal ki lehet választani.
5
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
módosíthatja a beállítást.
A képminõség a négyirányú vezérlõkapcsoló (23) minden egyes lenyomásakor 
változik.
A beállítások elmentésérõl és a módosítások visszavonásáról a következõ oldalon 
olvashat.
R e c .   M o d e
MENU
E x i t
E x i t
E x i t
1 / 2
Recorded Pixels
Q u a l i t y   L e v e l
A F   M o d e
S e n s i t i v i t y
EV Compensation
M o v i e  
A u t o
± 0
8
M
MENU
1 / 2
R e c .   M o d e
E x i t
E x i t
E x i t
Recorded Pixels
Q u a l i t y   L e v e l
A F   M o d e
S e n s i t i v i t y
EV Compensation
M o v i e  
A u t o
± 0
8
M
MENU
Storage Capacity
38
a
C a n c e l
OK
O K
Recorded Pixels
Q u a l i t y   L e v e l
A F   M o d e
S e n s i t i v i t y
EV Compensation
M o v i e  
e_kb462.book  Page 41  Friday, January 11, 2008  1:50 PM