Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
42
3
Gyakori mûveletek
6
Nyomja le félig az exponáló gombot.
A beállításokat a fényképezõgép elmenti és visszatér Felvétel üzemmódba.
Ha teljesen lenyomja az exponáló gombot, a fényképezõgép elmenti a beállítást 
és elkészíti a képet.
6
Nyomja meg a Q gombot.
A beállításokat a fényképezõgép elmenti, és visszatér Lejátszás üzemmódba.
6
Nyomja meg a 
4 gombot vagy a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (4).
A beállítások mentésre kerülnek, és a képernyõ visszatér a 3. lépéshez.
6
Nyomja meg a 
3 gombot.
A gép visszavonja a módosításokat, majd visszatér a 3. lépéshez.
3 gomb funkciója a képernyõn látható aktuális tartalomtól függ. 
Bõvebb információt errõl a képernyõ alján lévõ útmutatóban talál.
 Exit (Kilép)
: Kilép a menübõl és visszatér az eredeti 
képernyõhöz.
: Visszatér az aktuális beállítással a 3. lépéshez.
 Cancel (Mégse) : Visszavonja az aktuális kiválasztást, kilép 
a menübõl és visszatér a 3. lépéshez.
A beállítás elmentése és a felvételkészítés megkezdése
A beállítás elmentése és a képek lejátszásának megkezdése
A beállítás elmentése és a menü mûveletek folytatása
A módosítások visszavonása és a menü mûveletek folytatása
MENU
MENU
MENU
e_kb462.book  Page 42  Friday, January 11, 2008  1:50 PM