Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
44
3
Gyakori mûveletek
[Setting] (Beállítás) menü
Menüpont
Leírás
Oldal
Format (Fromatálás)
Az SD memóriakártya vagy a beépített memória 
megformázása
121. o.
Sound (Hang)
A lejátszás, indulási hangjelzés, exponálás hangjelzés, 
gomblenyomás hangjelzés és az önkioldás hangjelzésének 
beállítása
122. o.
Date Adjust 
(Dátum beállítás)
A dátum, az idõ és a dátum kijelzés beállítása
124. o.
Language/
A képernyõn megjelenõ menük és üzenetek nyelvének beállítása
126. o.
Folder Name 
(Mappanév)
A képeket és hangfájlokat tároló mappák elnevezési módjának 
kiválasztása
127. o.
USB Connection (USB 
csatlakozás)
Az USB/AV kábeles csatlakozás beállítása (számítógép vagy 
nyomtató esetén)
128. o.
Video Out (Videó 
kimenet)
A TV monitor videó jelének beállítása
129. o.
Brightness Level 
(Fényerõ szint)
Az LCD monitor fényerejét automatikusan a környezet 
fényességéhez állítja
130. o.
Power Saving 
(Energiagazdálkodás)
Az energiatakarékos módba való átkapcsolás elõtti inaktív 
idõtartam beállítása
131. o.
Auto Power Off 
(Automtaikus 
kikapcsolás)
Az automatikus kikapcsolás elõtti inaktív idõtartam beállítása
132. o.
Guide Display 
(Segéd képernyõ)
A súgó beállítása egy ikon Felvétel vagy Lejátszás mód 
palettáról való kiválasztását követõen
133. o.
Reset (Visszaállítás)
Itt állíthatja vissza az alapértelmezett beállításokat, kivételek: 
dátum és idõ, nyelv, videó kimenet
134. o.
e_kb462.book  Page 44  Friday, January 11, 2008  1:50 PM